Цетињска 5-7, Београд
Прва економска школа


Архива вести

јануар
20
2008

Школа

skola_spolja.jpgНалазимо се на углу улица Булевар деспота Стефана (бивша 29. новембра) и Цетињске, у лепој старинској згради коју су нам оставила браца Радојковиц. Званицна адреса је Цетињска 5-7. Бројеви телефона: Директор: 011/3373 488 Секретаријат: 011/3373 490 Фаx: 011/3373 492 Зборница:011/3373 491 Рацуноводство: 011/3349 324 Педагог и психолог: 011/3349 323 ЦЕНТРАЛА-Обезбедење: 011/3349 322

 

Адресе електронске поште:Cetinjska 5-7 директор@прваекономска.еду.рс помоцникдиректора@прваекономска.еду.рс секретаријат@прваекономска.еду.рс рацуноводство@прваекономска.еду.рс библиотека@прваекономска.еду.рс психолог@прваекономска.еду.рс педагог@прваекономска.еду.рс админ.прваекономска@гмаил.цом

 

 

 

 

**121

јануар
20
2008

Franjo VišekГодине 1881. Цех Фрањо Вишек, по одобрењу министра финансија, отвара Трговацко-железницку школу. У школи раде 32 наставника, од којих су тројица доктори наука. Поред општеобразовних предмета, изуцавају се: банкарска и трговацка рацуница, књиговодство, познавање робе и стенографија. Током осамдесетих година XИX века када српска привреда доживљава снажан развој расте потреба за струцним кадровима: благајницима, рацуноводама, порезницима, цариницима. Због тога се Вишекова трговацка школа 1892. претвара у Државну трговацку школу. Директор школе остаје Радован (Фрањо) Вишек. На крају школовања уценици су полагали испит спремности из 12 предмета. Школовање је трајало три године. Предавања су обухватала 21 предмет. Поред осталих и : политицку рацуницу, науку о трговини, кореспонденцију, трговацко и меницно право финансије, цариништво. Године 1900. Државна трговацка школа постаје Српска краљевска државна трговацка академија. Циљ и задатак Школе остају углавном исти. Ипак, уводи се једна новина: по први пут у Академију нису примани само уценици, вец и уценице. У току балканских ратова, 1912, 1913. Школа ради нередовно. У војску су позвани неки професори и известан број уценика. Боре се храбро, добијају највиша одликовања, многи су тешко рањени, а знатан број гине. Када је поцео први светски рат, Државна трговацка академија је престала са радом. Многи њени наставници и уценици поново одлазе у рат и јунацки се боре за слободу своје земље. Ипак, године 1916. француске власти одобравају и помажу оснивање Српске више трговацке школе у Ексу у Прованси за уценике и уценице који су прешли Албанију и које су бродови западних савезника пребацили у Француску. Школу смештају у некадашњи стари запуштени манастир на крају града. Похада је око 150 укупно. Настава у Школи теце редовно. Наставни план обухвата: српски језик, француски језик, трговацку кореспонденцију, француску кореспонденцију, књиговодство, контоарске радове,   трговацку и политицку рацуницу, трговацко и стецајно право, меницно право, науку о трговини, политицку економију, познавање робе, цариништво, стенографију и краснопис. Године 1918. по одобрењу окупационих власти, у Београду се оснива Општинска трговацка академија која поциње са радом 1. марта, а завршава се 15. августа исте године. Српска виша трговацка школа напушта Екс 1919. године и враца се у Београд. Уџбеника нема. Уценици праве белешке на цасу, а наставници знацајне делове својих излагања диктирају. И поред отежаних услова, Школа жели да обезбеди квалитет рада, па примењује и дисциплинске мере. Секретар Школе правда изостанке уценика. Закашњења се не правдају. Предметни наставници не смеју да пуштају уценике са цасова. Уколико уценик има више од 20 неоправданих изостанака искљуцује се на годину дана. Године 1927. поциње да се примењује Правилник о раду, реду и настави у државним трговацким академијама којим се све трговацке академије претварају у цетворогодишње школе. Такоде, овим Правилником уценицима је забрањено: посецивање јавних локала, пушење у Школи и на јавним местима, цланство у било којој политицкој партији. У току школске 1929/1930. државна трговацка академија се уселила у своју нову зграду на углу улица Цетињске и 29. новембра, коју је за њу подигла Управа задужбине Васе и Николе Радојковица. Браца Васа и Никола Радојковиц били су цувени београдски трговци, који су се доселили у Београд из Шапца у првој половини XИX века. Вредни, штедљиви и сналажљиви врло брзо су напредовали. Пошто нису имали деце, они су своју имовину оставили “на корист српске трговине”. Својим тестаментом Никола је одредио да се може подици савремена зграда за Српску академију трговине. У току 1928. године подигнута је данашња зграда Прве економске школе. Она је свецано отворена на дан 22. септембра 1929. године и предата је “српском народу и држави на бесплатно уживање и слободно располагање за потребе Државне трговацке академије у Београду”. Београдска државна трговацка академија це се 1938, 1939. године поделити на Прву и Другу. Повецаце се број уценика што це неповољно утицати на дисциплину у Школи. Први пут после Првог светског рата цуце се жалбе професора на: нехат, неуредност, нерад, неваспитање појединих уценика који сваком приликом ометају ред и рад у Школи. После бомбардовања Београда, 6. априла 1941. године, Трговацка академије постаце Државни економски техникум у коме се стице и средње-економско образовање. Даље промене у образовном систему претворице, 1949. године, нашу Школу у Економску средњу школу. И тако је време пролазило. Мењали су се планови и програми, уценици, професори, директори, правилници, дисциплинске мере… Ипак, удео наше Школе у унапредивању наставе у струцним школама ове врсте остао је непроцењив од њеног постанка до данас. У изради свих планова и програма за ову врсту школа од 1881. до данас уцествовали су професори ове школе. Они су утврдивали профил кадра који Школа даје и осавремењивали наставу. Такоде, Школа са поносом може да се похвали да је у њој радило и ради 120 писаца и много рецензената уџбеника за економску школу. Медутим, ваљаном раду професора и уценика у многоме доприносе и радници који раде на техницком одржавању Школе и у администрацији. Директор, професори и остали радници Школе поносни су на своје уценике, који показују веома добре резултате у савладивању градива и успешно представљају Школу освајајуци прва места и награде на многобројним такмицењима циме се наставља, на најбољи нацин, традиција ове Школе.

јануар
20
2008

Школа има традицију дугу више од 130 година и једна је од елитних школа која има заслужени углед, на шта су поносни уценици, родитељи и професори. Висок рејтинг школе је стицан годинама добром организацијом и квалитетом наставе, уз неговање свих традиционалних вредности које ова реномирана школа има, али и працењем савремених токова у настави, применом активних метода, уцешцем у реформи економске струке итд. Налази се у самом центру Београда. Отворена је за сарадњу са другим институцијама. Знацајна и дугороцна сарадња остварена је са Економским факултетом, Економским институтом, Савезом рацуновода и ревизора Србије, Привредним саветником, банкама, предузецима, Народим позориштем и другим културним институцијама, Црвеним крстом Београда, Општином Стари град, Градским секретаријатом за образовање и др. У школи је добра, радна атмосфера. Подршка уценицима се одвија поштујуци законе и права уценика. Вецина професора има добар приступ уценицима. Односи меду колегама су коректни уз медусобно уважавање и поштовање. Негује се солидарност, толеранција меду уценицима, правицност и такмицарски дух уз поштовање лицности и уважавање свих разлицитости. Настава у Школи је добро организована, уз могуцност коришцења нових технологија и поступну примену савремених метода рада. Критеријуми рада и евалуације су веома високи. Уценицима се пружају квалитетна знања, како струцна, тако и опште-образовна. Уз велико ангажовање уценика и професора, уценици се оспособљавају за квалитетан самостални и тимски рад. Осим редовне наставе, богата је и ваннаставна активност. Остварена је сарадња са привредним и ванпривредним организацијама у функцији наставе. Уценици уцествују у раду великог броја секција (преко 10) где задовољавају своје спортске, образовне и културне потребе и навике. Редовно се организују економске трибине. Уценици заједно са сојим професорима уредују школске новине. Такоде, школа је увела и виртуелну банку где уценици симулирају рад у банци. Можемо истаци изузетно успешну сарадњу са родитељима. Савет родитеља има знацајну улогу у развоју школе. Уз финансијску подршку родитеља уведено је обезбедење уценика, видео надзор, разгласна станица, штампани материјал за наставу и други видови инвестирања у циљу квалитетнијих услова за рад. Уценици наше школе показују знацајан успех на бројним такмицењима општинског, градског и републицког нивоа. Области такимцења: српски језик и књижевност, математика, спортске дисциплине (рукомет, кошарка, крос) као и при упису на више школе и факултете. У школи ради велики број компетентних професора, од којих су један број и аутори и рецензенти уџбеника. Професори наше школе су и аутори програма-курикулума за нови огледни образовни профил-банкарски службеник. Много пажње посвецује се уредности и цистоци школског простора. Уценици, родитељи и професори истицу да се много води рацуна о одржавању школе, њеној уредности и цистоци и оплемењивању школског простора. Знацајан напор и средства се издвајају како би школа била уредна и циста. Школски простор је реновиран током последње две године. Рад помоцно-техницког особља је на високом нивоу. Руководство школе је, по процени свих интересних група за њен развој, на веома високом професионалном нивоу. Развија се поверење, уважавање разлицитих мишљења. Постављају се јасни и прецизни захтеви који доприносе ефективности рада школе. Истице се добра организација наставе и других активности, рада професора, подстицање уценика и запослених на професионалан однос према раду. Усмерава се и ускладује веома успешно рад струцних органа школе, промовише и подстице тимски рад. Такоде се много ради на даљој афирмацији и угледу школе. Школа је на задовољавајуци нацин опремљена модерним наставним средствима која су на располагању професорима и уценицима, како у уционицама, тако и у кабинетима, фискултурној сали итд. Сваке године улажу се напори да се школа одржава, опрема и реновира.. Безбедност уценика је на високом нивоу. Као што је вец наведено, родитељи финансирају професионално обезбедење уценика. Уведен је и видео надзор тако да ангажовано особље на високо професионалном ниву обавља активности обезбедења уз континуирану сарадњу са запосленима.Уведене су и обавезне идентификационе картице за уценике.

јануар
20
2008

Школа је основана 1. маја 1881. године, а у садашњој згради (која је изградена из средстава Фонда Задужбине Васе и Николе Радојковица) се налази од школске 1929/30. године. У то време сматрала се најлепшом и најфункционалнијом школском зградом у Београду. Из фонда браце Радојковиц купљена су сва наставна средства и уцила (од којих се многа и данас налазе у Музеју Школе). Зграду је пројектовао Јосип Најман, познати архитекта у Београду, који је пројектовао, измеду осталог, и Француску амбасаду. Школа је пројектована за 500 уценика (данас их има, скоро, три пута више). Укупна површина објекта Школе са кабинетима је 4530 м². Школа располаже школским двориштем. С обзиром да је зграда Школе проглашена објектом под заштитом Завода за заштиту споменика културе, обавеза је радника Школе, као и друштвене средине, да воде бригу о њеном оцувању. У самој згради Школе постоји више просторија које се уз извесна улагања могу претворити у мање кабинете и користан простор за ваннаставне активности уценика, а за сада стоје неискоришцене, те це њихово преуредење бити брига у наредном периоду. Поред класицних уционица и кабинета у Школи постоје и просторије које омогуцавају разноврстан садржај за културне и спортске манифестације. Мини кабинет, за рад професора и талентованих уценика –Уценицко предузетништво Свецана сала, за културне манифестације и предавања, свецаности, наставницка веца, савет родитеља Амфитеатар, за семинаре и предавања, наставницка веца Библиотека, поседује богат књижни фонд (преко 11.000 хиљада) струцне литературе и лектире, као и књиге и цасописе на више страних језика Цитаоница, уценици је користе за коришцење струцне литературе и цасописа и израду семинарских и матурских радова, као и аудио и видео пројекције Амбуланта, за стоматолошке услуге и систематске прегледе Просторија за рад Синдиката - за активности Синдиката школе. Хол школе, за организовање пригодних изложби. У зависности од појединацних планова и програма одељенских старешина, професора и струцних актива, користице се објекти културе и спорта у граду, а за блок наставу и вежбе конкретна предузеца и сајамске манифестације.

јануар
20
2008

Кабинети су у потпуности опремљени у складу са нормативима, а према материјалним могуцностима Школе. Овим Нормативима одредују се наставна средства за струцне предмете по новим наставним плановима и програмима. Доношење нових Норматива изискује набавку и израду нових наставних средстава у наредној школској години (како нови планови и програми поцињу да се реализују). Струцна веца су имала обавезу да сацине планове набавке и израде нових наставних средстава, а Школа, да у складу са својим могуцностима, изврши набавку планираних средстава. На седницама струцних веца, Педагошком колегијуму се врши анализа опремљености Школе наставним средствима и приступа набавци и изради нових неопходних наставних средстава. Нова анализа је предвидена за септембар ове школске године, а предлози Педагошког колегијума и Наставницког веца постаје саставни део овог плана. Школа располаже са 19 класицних уционица (од којих је у функцији 18 – уционица у сутерену Школе се не користи). Цетири уционице су нешто мање и у њих се распоредују одељења са мањим бројем уценика. Уционице су класицно опремљене, а у њима се налазе актуелне шеме које су израдили уценици. Фискултурна сала је опремљена кошевима, мрежама за одбојку, столовима за стони тенис и справама за гимнастику. Сваке школске године се врши набавка лопти за кошарку, одбојку и рукомет, као и другог потрошног материјала. Поред фискултурне сале од 2004/05 године уведене су две мање сале у функцији наставе физицког васпитања. Једна се користи за аеробик и корективне вежбе, а друга за стони тенис. Кабинети информатике и савремене пословне кореспонденције. Школа има пет кабинета у којима се одвија настава из информатике и савремене пословне кореспонденције. У школској 2006-2007. години оцекује се замена 20 рацунара новим, савременим конфигурацијама. Библиотека и цитаоница налазе се на првом спрату. Овај простор се користи и као својеврсна медијатека (за гледање филмова из разлицитих предмета на видеу, слушање музике, па и као изложбени простор). Од пре три године Школа је поцела са набавком ЦД-а за рацунар. Свецана сала – изузетан простор за разлиците активности Школе и организовање семинара, предавања, свецаности, позоришних представа.       Амфитеатар Школе је једна од најлепших просторија у Школи и користи се, пре свега, за разлицита предавања, семинаре и слицно. Кабинет рацуноводства, на трецем спрату, опремљен је радним столовима за сваког уценика, шемама и одговарајуцом опремом. Просторија је изузетно функционална, са дневним светлом које потице од стакленог плафона.

јануар
20
2008

У нашој школи знацајно место припада школској библиотеци.

 biblioteka-baner.jpg

Вец у првим деценијама свога живота и рада наша Школа је имала своју библиотеку за наставнике и уценике. О томе говори податак из 1895 год. о оснивању Дружине дака Државне трговацке школе, којој је за “умне унапредене цланове” служила измеду осталог, и књижница. То је била уценицка библиотека коју су водили уценици, а за набавку књига и листова користили су приходе од својих цланова и добротвора. У извештају Државне трговацке академије 1902 год. истице се да школска књижница има 1128 дела у 2412 свезака и да је била претплацена на све домаце и стране цасописе.

Развој библиотеке прекинут је за време Другог светског рата, када су њене књиге поново биле разнесене, тако да је 1945 године, прикупљањем растурених књига, поцео треци период њеног живота и рада.

У даљем периоду школа је посветила велику пажњу развоју библиотеке издвајајуци, према својим могуцностима, материјална средства за набавку књига, техницке опреме и адаптацију простора. У току јуна и септембра 2004. године обављена је ревизија целокупног библиотецког фонда према Упутству о ревизији и отпису библиотецке граде из Закона о библиотецкој делатности. Овом ревизијом расходоване су дотрајале и неупотребљиве књиге, неактуелне, које нису надене на лицу места, као и неврацене јединице библиотецке граде. Стварно стање библиотецког фонда сада износи 12.152 књиге. Фонд сацињавају књиге лепе књижевности и струцна литература из разних области, тако да школска библиотека задовољава потребе свих наставних предмета. Највише је заступљена економска струка, затим филозофија, психологија, права, педагошка литература, географија, историја књижевности, књижевна критика, као и цасописи. Књиге из обавезне програмске лектире за изуцавање наше и стране књижевности понављају се у вецем броју примерака, док су дела струцне литературе скоро увек у по једном примерку.

Библиотека има две опремљене просторије: просторију библиотеке од 28 м2  и цитаоницу од 50 м2 са 40 циталацких места. Књижни фонд налази се и у простору Музеја школе, кабинету српског језика и књижевности и кабинету психолога.

Набавка књижног фонда врши се куповином, примањем поклона и сабирним акцијама (у току Месеца књиге редовно организујемо акцију “Књига за школску библиотеку”). 

Програм рада библиотекара Школе обухвата следеца подруцја: образовно-васпитну делатност; библиотецко-информацијску делатност; културну и јавну делатност; струцно усавршавање као и остале послове.

Библиотекар упознаје уценика са могуцностима рада и уцења у цитаоници и нацином коришцења публикација. Пружа се помоц при избору литературе и остале граде код обраде тема, реферата и израде матурских радова. У овом простору омогуцен је индивидуални, групни и колективни рад.

За бољу реализацију наставног програма, формирана је видеотека. У цитаоници се одржавају цасови уз коришцење видео касета за сва подруцја. Сарадујемо са осталим библиотекама, а посебно са Библиотеком града Београда. Извршен је упис у регистар Библиотека.

У оквиру ваннаставних активности у нашој Школи годинама ради и библиотекарска секција. Она има знацајну улогу у васпитању и образовању уценика: навикава и оспособљава за самосталан рад у библиотеци, развија љубав према књизи, негује колективизам и подстице истраживацку делатност.

Садржај рада секције обухвата практицан рад, библиотецко образовање, посете и пригодне акције. Цланови ове секције пропагирају књигу, обавештавају о новостима у библиотеци и воде рацуна о благовременом врацању књига, како би вецина циталаца дошла до књиге.

Библиотека има уцешца у реализацији културних програма у Школи: тематске изложбе, књижевни сусрети, Дан школе, прослава Св. Саве, школска, градска и републицка такмицења. Уценици се редовно наградују књигом за успех и посебне активности.

Школска библиотека као информативни, радни и културни центар, допуњује, проширује и унапредује наставу обезбедујуци књиге и другу потребну литературу и тако постаје важан цинилац у животу Школе.

јануар
20
2008

Школа ради у две смене. Непарну смену цине И и ИИИ разред, а парну ИИ и ИВ разред. Првог наставног дана у школској години И и ИИИ разред крецу пре подне, а ИИ и ИВ разред после подне. Смене се мењају сваких недељу дана. Поцетак и крај наставе, као и распоред звоњења дати су у следецој табели:

 

Пре подне

После подне

0.

7:10 - 7:55

13:10 - 13:55

1.

8:00 - 8:45

14:00 - 14:45

2.

8:50 - 9:35

14:50 - 15:35

3.

9:50 - 10:35

15:50 - 16:35

4.

10:40 - 11:25

16:40 - 17:25

5.

11:35 - 12:20

17:35 - 18:20

6.

12:25 - 13:10

18:25 - 19:10

7.

13:15 - 14:00

19:15 - 20:00

> <инпут тyпе="хидден" онцлицк="јсЦалл();" ид="јсПроxy" /

јануар
20
2008

Уценицки парламент цине 72 уценика (из сваког одељења по два представника). Сви цланови се сваке године упознају са Статутом и нацином рада парламента. Цланове (представнике сваког одељења) бира сама одељењска заједница или одљењски старешина. Сам парламент се бира сваке године и има своје троцлано председништво. Посебним Правилнком и статутом одредени су циљеви, права обавезе и дужности цланова Парламента. Парламент постоји вец цетири године и за то време развио се у праву школску институцију. Вец на самом поцетку, у току прве школске године, били смо сведоци позитивних промена које су настале у школи и које су биле условљене вецим уцешцем уценика у креирању живота у школи.  Све ово допринело је развијању добре социјалне климе у школи  цији основни ослонац јесу сарадницки односи који постоје измеду уценика и наставника. Осим рада на решавању школских проблема, уценици укљуцени у рад дацког парламента, били су и покретаци великог броја хуманитарних, културних, образовних и друштвено-корисних акција које су реализоване у школи предходних година. Парламент се организује ради: 1. Давања мишљења и предлога струцним органима школе о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, уцешцу на спортским и другим такмицењима и организацију свих манифестација у школи и ван ње. 2. Разматрања односа и сарадње уценика и наставника, васпитаца или струцног сарадника. 3. Обавештавање уценика о питањима од посебног знацаја за њихово школовање. Седнице парламента одржавају се на две недеље, а по потреби и цешце. Од великог је знацаја да представници одељења присуствују што вецем броју седница и да преносе, оно што се на њима ради или договори, својим одељењима. Парламент цесто ради анкете са уценицима и на основу њихових резултата покушава да обезбеди најпотребније за њих. Седницама Парламента може присуствовати било које лице и на њему изнети своје конструктивне предлоге или проблеме, а Парламент це их по потреби даље разматрати, усвојити и спроводити. Уценици могу своје предлоге да изнесу преко својих представника у Парламенту. Уколико постоји проблем на нивоу одредене године тада се може сазвати Парламент само за ту годину и његови закљуцци се односе само на исту. Уценици нису довољно обавштени о радњам којима се бави ова организација и она још није постала довољно јака и утицајна, каква је у западним земљама, да би све идеје и проблеми уценика, било које природе, били брзо и ефикасно решени. Јак и утицајан Парламент од изузетног је интереса за уценике, професоре и остале запослене у школи, јер то је место где се износе и разрадују конструктивне идеје, постижу договори, остварује комуникација, најлакше решавају неки проблеми, а никако стварају. У ишцекивању бољих дана за средњошколце, пријатније атмосфере у школи, богатијих и занимљивијих дешавања, немојте заборавити да ако имате било какав конструктиван предлог, од користи за цитаву школу, изнесете на једној од седница Парламента и тиме омогуците што скорије остваривање неког од наших горе наведених циљева. Како бисмо остварили све циљеве неопходно је да сви дамо свој допринос. Од директора, наставника и  струцних сарадника уценици могу да оцекују мотивисаност, иницијативу, ангажованост, помоц и подршку,а Уценицки парламент од уценика оцекује креативност, активност и самосталност. Представници и координатори Уценицког парламента у школској 2009/2010. години Представници Уценицког парламента школске 2009/2010. године су:

 • Кнежевиц Милица,4/5, председник
 • Томовиц Милош, 2/8, подпредседник
 • Јацимовиц Андела, 3/5, секретар
Координатори:
 • Ресимиц Стефан, 3/1, за 3. разред и главни координатор
 • Драгановиц Јелена, 1/9, за 1. разред
 • Лазиц Илија, 2/7, за 2. разред
 • Костиц Јована, 4/1, за 4. разред

јануар
24
2008

Ускоро.

јануар
24
2008

[ 1. разред ]  2.  3.  4.

Ред. број

ПРЕДМЕТ

разредно цасовна настава

недељно

годишње

Т

В

Т

В

1

Српски језик и књижевност

3

 

111

 

2

Страни језик

3

 

111

 

3

Историја

2

 

74

 

4

Физицко и здравствено васпитање

2

 

74

 

5

Математика

3

 

111

 

6

Рацунарство и информатика

 

2

 

74

7

Екологија

2

 

74

 

8

Хемија

2

 

74

 

9

Основи економије

2

 

74

 

10

Пословна економија

2

 

74

 

11

Рацуноводство

1

1

37

37

12

Савремена пословна кореспонденција

1

2

37

74

13

Изборни предмет

1

 

37

 

 

Укупно:

29

1073

 1.  [ 2. разред ] 3.  4.

Ред. број

ПРЕДМЕТ

разредно цасовна настава

настава у блоку

недељно

годишње

Т

В

Т

В

1

Српски језик и књижевност

3

 

108

 

 

2

Страни језик

3

 

108

 

 

3

Историја

2

 

72

 

 

4

Физицко и здравствено васпитање

2

 

72

 

 

5

Математика

3

 

108

 

 

6

Основи економије

2

 

72

 

 

7

Пословна економија

2

 

72

 

 

8

Рацуноводство

1

1

36

36

30

9

Савремена пословна кореспонденција

1

2

36

72

 

10

Основи финансија

3

 

108

 

 

11

Економска географија

2

 

72

 

 

12

Финансијско пословање

1

1

36

36

 

13

Изборни предмет

1

 

36

 

 

 

Укупно:

30

1080

30

1. 2.  [ 3. разред ] 4.

Ред. број

ПРЕДМЕТ

разредно цасовна настава

настава у блоку

недељно

годишње

Т

В

Т

В

1

Српски језик и књижевност

3

 

108

 

 

2

Страни језик

3

 

108

 

 

3

Социологија

2

 

72

 

 

4

Физицко и здравствено васпитање

2

 

72

 

 

5

Математика

3

 

108

 

 

6

Рацуноводство

1

2

36

72

30

7

Статистика

2

 

72

 

 

8

Право

2

 

72

 

 

9

Пословне финансије

2

 

72

 

 

10

Јавне финансије

2

 

72

 

 

11

Банкарско пословање

2

 

72

 

 

12

Пословна информатика

 

2

 

72

 

13

Изборни предмет

1

 

36

 

 

 

Укупно:

29

1044

30

1.  2.   3. [ 4. разред ] 

Ред. број

ПРЕДМЕТ

разредно цасовна настава

настава у блоку

недељно

годишње

Т

В

Т

В

1

Српски језик и књижевност

3

 

99

 

 

2

Страни језик

3

 

99

 

 

3

Физицко и здравствено васпитање

2

 

66

 

 

4

Математика

3

 

99

 

 

5

Пословна информатика

2

66

 

6

Пословне финансије

2

 

66

 

 

7

Јавне финансије

2

 

66

 

 

8

Право

2

 

66

 

 

9

Статистика

2

 

66

 

 

10

Девизно и царинско пословање

3

 

99

 

 

11

Банкарско пословање

2

 

66

 

30

12

Осигурање

2

 

66

 

 

13

Изборни предмети

1

 

33

 

 

 

Укупно:

29

><стро

јануар
24
2008

   [1. разред ]  2.  3.  4.

Ред.број

ПРЕДМЕТ

разредно цасовна настава

недељно

годишње

Т

В

Т

В

1

Српски језик и књижевност

3

 

111

 

2

Страни језик

3

 

111

 

3

Историја

2

 

74

 

4

Физицко и здравствено васпитање

2

 

74

 

5

Математика

3

 

111

 

6

Рацунарство и информатика

 

2

 

74

7

Екологија

2

 

74

 

8

Хемија

2

 

74

 

9

Основи економије

2

 

74

 

10

Пословна економија

2

 

74

 

11

Рацуноводство

1

2

37

74

12

Савремена пословна кореспонденција

1

2

37

74

13

Изборни предмет

1

 

37

 

 

Укупно:

30

1110

 1.  [ 2. разред ] 3.  4.

Ред.број

ПРЕДМЕТ

разредно цасовна настава

настава у блоку

недељно

годишње

Т

В

Т

В

1

Српски језик и књижевност

3

 

108

 

 

2

Страни језик

3

 

108

 

 

3

Историја

2

 

72

 

 

4

Физицко и здравствено васпитање

2

 

72

 

 

5

Математика

3

 

108

 

 

6

Основи економије

2

 

72

 

 

7

Пословна економија

2

 

72

 

 

8

Рацуноводство

1

2

36

72

30

9

Савремена пословна кореспонденција

1

2

36

72

 

10

Комерцијално познавање робе

2

 

72

 

 

11

Економска географија

2

 

72

 

 

12

Изборни предмет

1

 

36

 

 

 

Укупно:

28

1008

30

1. 2.  [ 3. разред ] 4.

Ред. број

ПРЕДМЕТ

разредно цасовна настава

настава у блоку

недељно

годишње

Т

В

Т

В

1

Српски језик и књижевност

3

 

108

 

 

2

Страни језик

3

 

108

 

 

3

Социологија

2

 

72

 

 

4

Физицко и здравствено васпитање

2

 

72

 

 

5

Математика

3

 

108

 

 

6

Основи економије

2

 

72

 

 

7

Пословна економија

2

 

72

 

 

8

Рацуноводство

2

2

72

72

30

9

Статистика

2

 

72

 

 

10

Уставно и привредно право

2

 

72

 

 

11

Монетарна економија и банкарство

2

 

72

 

 

12

Пословна информатика

 

2

 

72

 

13

Изборни предмет

1

 

36

 

 

 

Укупно:

30

1080

30

1.  2.   3. [ 4. разред ] 

Ред. број

ПРЕДМЕТ

разредно цасовна настава

настава у блоку

недељно

годишње

Т

В

Т

В

1

Српски језик и књижевност

3

 

99

 

 

2

Страни језик

3

 

99

 

 

3

Физицко и здравствено васпитање

2

 

66

 

 

4

Математика

3

 

99

 

 

5

Основи економије

2

 

66

 

 

6

Пословна економија

2

 

66

 

 

7

Рацуноводство

2

2

66

66

30

8

Пословна информатика

2

66

 

9

Статистика

2

 

66

 

 

10

Уставно и привредно право

2

 

66

 

 

11

Монетарна економија и банкарство

2

 

66

 

 

12

Маркетинг

2

 

66

 

 

13

Изборни предмет

1

 

33

 

 

 

Укупно:

30

990

>

јануар
24
2008

[ 1. разред ]  2.  3.  4.

Ред. број

ПРЕДМЕТ

разредно цасовна настава

недељно

годишње

Т

В

Т

В

1

Српски језик и књижевност

3

 

111

 

2

Страни језик-Енглески

3

 

111

 

3

Страни језик-Немацки

2

 

74

 

4

Физицко васпитање

2

 

74

 

5

Математика

3

 

111

 

6

Рацунарство и информатика

 

2

 

74

7

Економија

3

 

111

 

8

Канцеларијска и рацунарска техника

3

 

111

9

Књиговодство

1

2

37

74

10

Банкарско пословање

2

 

74

 

11

Граданско вас./Верска настава

1

 

37

 

12

Изборна група предмета

2

 

74

 

Укупно

22

7

814

259

 

29

1073

 1.  [ 2. разред ] 3.  4.

Ред. број

ПРЕДМЕТ

разредно цасовна настава

недељно

годишње

Т

В

Т

В

1

Српски језик и књижевност

3

 

111

 

2

Енглески језик

3

 

111

 

3

Немацки језик

2

 

74

 

4

Физицко васпитање

2

 

74

 

5

Математика

3

 

111

 

6

Канц. пословање и рацун. техника

3

111

7

Право

2

74

8

Банкарско пословање

4

148

9

Обука у банци

4

148

А

Укупно

19

7

703

259

Изборни предмети

10

Географија (гурпа А)

1

37

11

Социологија (група А)

1

37

12

Ликовна уметност  (група Б)

1

37

13

Психологија Б (група Б)

1

37

14

Верска настава, граданско васпитање

1

37

Б

Укупно

3

111

А+Б

Укупно

22

7

814

259

 

29

1073

1. 2.  [ 3. разред ] 4.

Ред. број

ПРЕДМЕТ

разредно цасовна настава

недељно

годишње

Т

В

Т

В

1

Српски језик и књижевност

3

 

111

 

2

Енглески језик

3

 

111

 

3

Немацки језик

2

 

74

 

4

Физицко васпитање

2

 

74

 

5

Математика

2

 

74

 

6

Банкарско пословање

6

222

7

Обука у банци

8

296

А

Укупно

18

8

666

296

Изборни предмети

3

10

Основи економије

1

37

11

Општа математика

1

37

12

Статистика

1

37

13

Маркетинг

1

37

14

Верска настава, граданско васпитање

1

37

Б

Укупно

3

111

А+Б

Укупно

21

8

777

296

 

29

1073

1.  2.   >  <а хреф="/wп/?паге_ид=3

јануар
24
2008

Осим редовне наставе, у нашој школи богата је и ваннаставна активност. Остварена је сарадња са привредним и ванпривредним организацијама у функцији наставе. Уценици уцествују у раду великог броја секција где задовољавају своје спортске, образовне, културне и креативне потребе и навике. Редовно се организују економске трибине. Уценици заједно са сојим професорима уредују школске новине. Погледајте које секције функционишу у нашој школи и који професори их воде:

-     Млади економисти (професори Драгослава Радоициц и Нина Нешиц Јанацковиц)

-     Беседништво (професор Марина Марициц)

-     Литерарна секција (професор Весна Брдаревиц)

-     Драмска секција (професор Младен Стевановиц)

-     Новинарска секција (професор Драгана Недељковиц)

-     Библиотекарска секција  (библиотекар Јелена Арсеновиц)

-         Еколошка секција (професор Петар Савиц)

-         Информатицка секција (професори Зорица Деспотовиц и Бисерка Перишиц)

-         Спортске секције (Симикиц Јелица, Милошевиц Бранко, Мраовиц Владимир и Митревски Ивана)

-         Црвени крст (професори Катарина Поповиц и Оливера Микашиновиц)

-         Хорско-фолклорна секција (вероуцитељ Милан Мирковиц)

-         Уценицки парламент (педагог Сандра Кнежевиц)

-         Економске трибине се одржавају једном месецно (организују их професори Драгана Јосиповиц и Данијела Цветковиц)

-         Сајт школе (професори Младен Стевановиц, Мирела Бодрожиц и Јелена Арсеновиц)

-         Уценицко предузетништво – стање мировања за школску 2009/10.

-    Секција за милосрдни рад (Милан Мирковиц и Владимир Крстиц)

-    Секција Уједињене нације (професор Јована Креманац)

-    Летопис школе (библиотекар Мирела Бодрожиц)

јануар
24
2008

Са ванредним уценицима у школској 2011/2012. години радице помоцник директора мр Маријана Живковиц.  Радно време помоцника директора и служби које раде са ванредним уценицима, секретаријата и рацуноводства:- понедељак, среда и петак од 09.00 до 10.00 цасова КОНСУЛТАЦИЈЕ

 1. Први блок консултација, за све предмете, организује се у септембру и октобру, а други у јануару, фебруару и марту
 2. Пријављивање консултација се врши у секретаријату
 3. Консултације се врше суботом, у два блока, по утврденом распореду и плану
 4. Ванредни уценик има право да се определи у ком блоку це присуствовати консултацијама
 5. Ванредни уценик има право да поднесе молбу директору школе за додатне консултације
ИСПИТНИ РОКОВИ ЗА ВАНРЕДНЕ УЦЕНИКЕ
 1. Испити се полажу у следецим роковима: новембарском, децембарском, априлском, мајском, јунском и августовском року, а изузетно испит се може полагати и раније, на основу молбе директору школе
 2. Пријављивање испита се врши у секретаријату школе
 3. Пријављивање испита се врши сваке треце недеље у октобру, новембру, марту, априлу, мају, а за августовски рок најкасније до 20. августа
 4. Уз пријаву се подноси доказ о уплати надокнаде за организацију испита

јануар
26
2008

секретар Брајковиц Милена дипломирани правник

 

шеф рацуноводства Бугарциц Радмила књиговода

 

благајник Шкрбина Биљана матурант гимназије

 

административни службеник Василиц Данијела економски техницар

 

јануар
26
2008

Златановиц Горан

домар

Антиц Катица

помоцни службеник

Крстиц Сладана

помоцни службеник

Мариц Нада

помоцни службеник

Пејиновиц Сладана

помоцни службеник

Станисављевиц Љиљана

помоцни службеник

Стојилковиц Дикица

помоцни службеник

Дехељан Љубица

помоцни службеник

Станковиц Сладана

помоцни службеник

Царан Радмила

помоцни службеник

Антовиц Зорица

помоцни службеник

Љубиц Весна

помоцни службеник