Цетињска 5-7, Београд
Прва економска школа


Архива вести

јул
07
2020

Упис ученика у први разред у школску 2020/21. годину

Упис ученика у први разред у школску  2020/21. годину, обавиће се у четвртак и петак, 9. и 10. јула 2020. године, у периоду од 8:00 до 15:00.

Упис ученика од ове школске године може да се обави на један од следећа два начина:
1. коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе, када се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, а у складу са прописима о заштити података о личности
2. непосредно, доласком у школу, када се подноси прописана документација.

У случају, непосредног уписа, сви имају обавезу придржавања прописаних мера превенције  и заштите од вируса CORONA-19 (маске, држање дистанце, ...).

Потребна документа за упис ученика су:
- пријава за упис 
- извод из матичне књиге рођених (школа податке преузима из службене евиденције)
- сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању
- уверење о положеном завршном испиту основног образовања и васпитања
- лекарско уверење о испуњености здравствних услова за одговарајући образовни профил
  
Минималан број поена за упис по смеровима:
- Финансијски техничар 83,46, 
- Економски техничар 80,31 и 
- Службеник у банкарству и осигурању 79,52 поена.