Цетињска 5-7, Београд
Прва економска школа

Подела предмета на наставнике и недељни фонд часова и осталих облика образовно – васпитног рада - 2023/24. године:

1. СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Mилићевић

Виолета

Српски језик и књижевност

2-1,2,3 (3)

4-1,2,3 (3)

18

 

Брдаревић

Весна

Српски језик и књижевност

1-5,6,7

3-1,2,4 (3)

18

3-2

СРПСКИ

(Бабић Драгана)

Српски језик и књижевност

2-4,5,6,7 (3)

4-4,5 (3)

18

2-4

СРПСКИ

(Чабаркапа Бранислав)

Српски језик и књижевност

1-3,4

3-3,5,6,7 (3)

18

1-4

СРПСКИ

(Потребић Милан)

(две смене) 66,67%

Српски језик и књижевност

1-1,2

4-6,7 (3)

12

пон+уто+сре+

чет

 

2. СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

мр Деспотовић

Весна

Eнглески језик

 

 

Пословни енгл. језик

1-1,2,4,5,6,7 (2)

3-1 (3)

3-7 (2)

3-7 (1)

17

+1

 

Недељковић

Оливера

Eнглески језик

 

Пословни енгл. језик

2-4,5,6,7 (2)

4-5,6 (2)

2-4,5,6,7 (1)

4-5,6 (1)

12

+6

4-5

Мишић

Oливера

 

(две смене)

Eнглески језик

 

 

Пословни енгл. језик

3-4,5 (2)

4-1,2 (3)

4-4,7 (2)

3-4,5 (1)

4-4,7 (1)

14

+4

4-1

Поповић

Кaтарина 44,44%

Eнглески језик

2-1,2,3 (2)

4-3 (2)

8

уто+чет

ЕНГЛЕСКИ

(Остојић Тања)

55,56%

 

Eнглески језик

 

 

 

Пословни енгл. језик

1-3 (2)

3-2 (3)

3-3 (2)

3-6 (2)

3-6 (1)

9

+1

пон+сре+

пет

 

3. СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ И ПРИРОДНИХ НАУКА

Пајић

Mилица

Математика

3-1,2,4,5,6,7 (3)

18

 

Жмавц

Гордана

Математика

2-1,2,4,5,6,7 (3)

18

 

Рајковић Јасмина

100% + 5,56%

Математика

4-1,2,5,6,7 (3)

2-3 (2)

4-3 (2)

19

4-3

 

+5,56%

МАТЕМАТИКА

(Полексић Душан)

Математика

1-1,2,3,4,5,6 (3)

18

 

Урошевић

Биљана 70%+10%

(две смене)

Биологија

1-1,2,3,4,5,6,7 (2)

2-3 (2)

16

 

пон+уто+чет+ сре (1. и 2. час)

 

+10%

* Ивановић Јасминка

50%+20%+ 30%

 

(две смене)

Хемија

Ком. позн. робе-изборни

* ГВ

1-3,4,5,6,7 (2)

3-5 (Д),7 (2)

1-(1,3),4,5 (1)

3-(1,3,4,5,6,7) (1)

2-(1,3), (2,6,7) (1)

10+4

+6

(вишак 50%)

 

 

НИЈЕ ВИШАК

4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Лукић Лазаревић Маја 70%+20%

 

(две смене)

Eк. географија

Географија

 

ГВ

1-3,4,5,6,7 (2)

1-1,2 (2)

2-3 (2)

2-(4,5)

4-(1,2,5,6)

16

+2

1-7

 

 

+20%

Кузманов

Јована 65%+5%

(две смене)

Соц. са правима грађана

 

Социологија

3-4,5,6,7 (2)

4-3 (2)

3-1,2 (2)

13+1

 

уто+сре+пет

 

+5%

Јелисавац

Милица

Право

1-3,4,5,6,7 (2)

3-3,4,5,6,7 (2)

20

 

ПРАВО

(Љубић Мирјана)

(две смене)100+10

Право

2-1,2,3 (2)

3-1,2 (2)

4-1,2,4,5,6,7 (2)

20+

2

2-3

 

+10%

Синђић Зоран

 

Историја

Ист.(одаб. теме)-изборни

1-1,2,3,4,5,6,7 (2)

3-4,5(Ц),6 (2)

20

 

ИСТОРИЈА

(Којић Кристина) 60%+20%

Историја

Ист.(одаб. теме)-изборни

2-1,2,4,5,6,7 (2)

4-4,5 (2)

16

пон+сре+

пет

+20%

Ајбек Маја 25%

Ликовна култура

2-3,4,5,6,7 (1)

5

сре+чет

КОМ. У ПРОДАЈИ

(Јевтовић Јелена) 20%

Комуникација у продаји

2-3 (2А+2Б)

4

уто

ВЕРОУЧИТЕЉ

(Маринковић Предраг)

(две смене)

ВН

1-1,2,3,(4,5),6,7 (1)

2-1,2,3,(4,6),5 (1)

3-1,2,3,4 (1)

4-1,4,5,6,7 (1)

20

 

ВЕРОУЧИТЕЉ

(Цуњак Сава) 30 %

(две смене)

ВН

2-7

3-5,6,7

4-2,3

6

пон+уто

5. Стручно веће физичког васпитања

Симикић

Јелица

Физичко васпитање

1-1,2,3,4,5,6,7 (2)

3-1,2,3 (2)

20

 

Митревски

Ивана (две смене)

Физичко васпитање

3-4,5,6,7 (2)

4-2,3,4,5,6,7 (2)

20

4-6

Мраовић

Владимир 60%

Физичко васпитање

2-2,3,4,5,6,7 (2)

12

уто+сре+пет

ФИЗИЧКО

(Прибаковић Катарина) 20%

Физичко васпитање

2-1 (2)

4-1 (2)

4

пон+чет

6. Стручно веће информатике И СТАТИСТИКЕ

Перишић

Бисерка

Пословна информ.

2-4,5,6 (2А+2Б)

2-2,7 (2Б)

4-1,2 ()

20

 

Петровић

Ана

(Шошкић Светлана)

Рачунарство и информ.

1-3,4,5,6,7 (2А+2Б)

20

1-6

Гавриловић Б. Александра

Рачунарство и информ.

Пословна информ.

1-1,2 (2Б)

3-4,5,6,7 (2А+2Б)

20

 

ИНФОРМАТИКА

(Милић Богдан) 60%

Рачунарство и информ.

Пословна информ.

1-1,2 (2А)

3-1,2 (2А+2Б)

12

пон+сре+

пет

 

* Танасковић Божидар

70%+10%+34,44%

 

 

(две смене)

Пословна информ.

 

 

Ел. пословање – изборни

* Математика

2-1 (2A+2Б)

2-2,7 (2А)

4-1,2 (2Б)

4-7 (2)

1-7 (3)

3-3 (2)

4-4 (3)

14+8

2-1

 

 

 

+14,44%

Ђукић

Далиборка

Статистика

4-4,5,6,7 (2А+2Б)

4-1,2 (2)

20

 

СТАТИСТИКА

(Симић Катарина)

Статистика

 

3-1,2 (2)

3-4,5,6,7 (2А+2Б)

20

 

7. Стручно веће економске групе предмета

мр Драгица Живковић

Маркетинг

Маркетинг – изборни

Предузетништво

4-4,5,6,7 (2)

4-3 (2)

4-5 (2A)

4-6,7 (2А+2Б)

20

 

 

Анђелковић

Оливера

Принципи економије

 

Пословне финансије

Банкарска обука

2- 1,2 (2)

2- 4,5 (3)

4-1,2 (2)

4-3 (6A)

20

2-5

Нешић-Jанаћковић Нина

Банкарство

Банкарско пословање

Обука у ос. друштву

Предузетништво

4-4,5,6,7 (2)

4-1,2 (2)

4-3 (6Б)

4-3 (2Б)

20

 

Марковић

Тамара

Јавне финансије

Основи финансија

Осигурање

ПКК

3-1,2 (2)

1-1,2 (2)

3-3 (2)

1-3,4,5,6,7 (2А)

20

1-1

 

 

Ратков

Весна

Пословна економија

Пословна економија

Банкарска обука

4-4,5,6,7 (2)

2-1,2,4 (2)

4-3 (6Б)

20

4-4

Поповић

Небојша

Јавне финансије

ПКК

Канцеларијско послов.

Предузетништво

4-1,2 (2)

2-4,5,6,7 (2Б)

2-3 (2А+2Б)

4-4,5 (2Б)

20

 

Цветковић Павловић Данијела

Принципи економије

 

ПКК

Предузетништво

2-3 (2)

2-6,7 (3)

2-4,5,6,7 (2A)

4-3,4 (2A)

20

2-6

Марковић

Милка

Пословна економија

Обука у осиг.друштву

ПКК

1-1,2,3 (2)

3-3 (6Б)

1-1,2 (2А+2Б)

20

1-3

Петровић

Весна

Пословна економија

Пословна економија

Пословне финансије

3-4,5,6,7 (2)

1-4,5,6,7 (2)

3-1,2 (2)

20

3-5

Радивојевић Ана

55%+45%

Пословна економија

Јавне финансије

Банкарско пословање

2-5,6,7 (2)

2-1,2,4,5,6,7 (2)

4-3 (2)

20

2-7

* ЕКОНОМИСТА

(Прошић Душанка)

 

(две смене)

Банкарска обука

Банкарство

Ос.бан.пос.са евид.–изб.

* Економско пословање

3-3 ()

3-4,5,6,7 (2)

4-6 (2)

2-4 (2А+2Б)

20

3-6

ЕКОНОМИСТА

(Вулин Сања)

Обука у осиг.друштву

Пословне финансије

Национална ек.- изборни

ПКК

3-3 (6А)

3-3 (2)

3-3 (2)

1-3,4,5,6,7 (2Б)

20

3-3

ЕКОНОМИСТА

(Ђокић Миланка)

(Цикуша Оливера)

Девизно и цар.пословање

Основи финансија

Обука у осиг. друштву

Осигурање

4-1,2 (3)

2-1,2 (2)

4-3 (6А)

4-1,2 (2)

20

4-2

ЕКОНОМИСТА

(Јовановић Тања)

Принципи економије

Банкарско пословање

Банкарска обука

1-3,4,5,6,7 (2)

3-1,2 (2)

3-3 (6А)

20

1-5

* ЕКОНОМИСТА

(Младеновић Милица)

 

 

(две смене)

Осигурање

 

Банкарско пословање

 

Принципи економије

* Економско пословање

2-3 (3)

4-3 (2)

2-3 (3)

3-3 (2)

1-1,2 (3)

4-5,6 (2А)

20

 

8. Стручно веће рачуноводства И ЕКОНОМСКОГ ПОСЛОВАЊА

Дворнић Андрејана

Рачуноводство

 

Економско пословање

1-5,6 (2Б)

3-4,5 (2Т+2А+2Б)

3-4 (2А+2Б)

20

3-4

Радосављевић

Драгица

Рачуноводство

2-4,5,6,7 (2Т+2А)

4-4 (4А)

20

 

Прашчевић

Данијела

Рачуноводство

1-3,4 (2Б)

3-1,2 (1Т+2А+2Б)

3-6 (2Т+2А+2Б)

20

 

3-1

мр Ћорић

Биљана

Рачуноводство

 

Економско пословање

4-5,6 (4А)

4-7 (4А+4Б)

4-4,7 (2Б)

20

4-7

Вучуровић

Слађана

Рачуноводство

 

Економско пословање

2-4,5,6,7 ()

4-6 (4Б)

2-5,6 (2А+2Б)

20

 

Бојовић

Оливера

Рачуноводство

Економско пословање

4-4,5 (4Б)

2-7 (2А+2Б)

4-4,7 ()

4-5,6 (2Б)

20

 

 

Максимовић Даворка

Рачуноводство

Економско пословање

1-1,2 (2Т+2А+2Б)

3-5,6 (2А+2Б)

20

1-2

РАЧУНОВОДСТВО (Јевтић Милица)

Рачуноводство

 

ФРО

2-1,2 (2Т+2А+2Б)

2-3 (2Б)

2-1,2 (3А)

20

2-2

РАЧУНОВОДСТВО

(Поповић Милица)

 

(две смене) 80%

Рачуноводство

 

 

ФРО

1-7 (1Т+2А+2Б)

2-3 (1Т+2А)

3-7 (2Б)

2-1,2 (3Б)

16

 

РАЧУНОВОДСТВО (Жорић Милош)

Рачуноводство

 

Економско пословање

1-3,4,5,6 (1Т+2А)

3-7 (2Т+2А)

3-7 (2А+2Б)

20

3-7

 

Број обрачунских радника:

наставног особља=5610,67%

* - ознака за наставнике  који раде у два већа