Цетињска 5-7, Београд
Прва економска школа

Подела предмета на наставнике и недељни фонд часова и осталих облика образовно – васпитног рада - 2022/23. године:

1. СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

 

Mилићевић

Виолета

Српски језик и књижевност

1-1,2,3 (3)

3-1,2,3 (3)

18

 

Брдаревић

Весна

Српски језик и књижевност

2-1,2,4 (3)

4-1,3,7 (3)

18

2-2

СРПСКИ

(Бабић Драгана)

Српски језик и књижевност

1-4,5,6,7 (3)

3-4,5 (3)

18

1-4

СРПСКИ

(Чабаркапа Бранислав)

Српски језик и књижевност

2-3,5,6,7 (3)

4-2,4 (3)

18

 

* СРПСКИ

(Потребић Милан)

(две смене) 66,67%

(33,33% Библиотекар)

Српски језик и књижевност

3-6,7 (3)

4-5,6 (3)

12

пон+уто+сре+

чет

 

2. СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

 

мр Деспотовић

Весна

Eнглески језик

 

 

 

Пословни енгл. језик

2-1 (3)

2-6,7 (2)

4-1 (3)

4-4,7 (2)

2-6,7 (1)

4-4,7 (1)

14

+4

 

* Радовановић

Марина

66,67%

(33,33% Библиотекар)

Eнглески језик

 

 

Пословни енгл. језик

2-2 (3)

4-2 (3)

4-5,6 (2)

4-5,6 (1)

10

+2

4-5

 

(вишак 33,33%)

 

НИЈЕ ВИШАК

Мишић

Oливера

 

(две смене)

Eнглески језик

 

 

Пословни енгл. језик

2-4,5 (2)

3-1,2 (3)

3-4,7 (2)

2-4,5 (1)

3-4,7 (1)

14

+4

3-1

Недељковић

Оливера

Eнглески језик

 

Пословни енгл. језик

1-1,2,4,5,6,7 (2)

3-5,6 (2)

3-5,6 (1)

16

+2

3-5

Поповић

Кaтарина 44,44%

 

(две смене)

Eнглески језик

1-3 (2)

2-3 (2)

3-3 (2)

4-3 (2)

8

уто+чет

3. СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ И ПРИРОДНИХ НАУКА

 

Пајић

Mилица

Математика

 

4-1,2,4,5,6,7 (3)

2-3 (2)

4-3 (2)

22

4-7

+22,22%

Ристивојевић

Ирена

Математика

2-1,2,4,5,6,7 (3)

 

18

 

Жмавц

Гордана

Математика

1-1,2,4,5,6,7 (3)

18

 

Рајковић Јасмина

Математика

 

3-1,2,4,5,6,7 (3)

1-3 (2)

3-3 (2)

22

3-3

+22,22%

Урошевић

Биљана 70%

(две смене)

Биологија

1-1,2,4,5,6,7 (2)

2-3 (2)

14

 

пон+уто+чет

 

* Ивановић Јасминка 90%+10%

 

Хемија

Ком. позн. робе- изборни

 

* ГВ

1-3,4,5,6,7 (2)

3-5,6,7 (2)

3-4 (2Д) (група)

1-5,6 (1)

10+8

+2

(вишак 50%)

 

 

НИЈЕ ВИШАК

ФИЗИКА 10%+10%

амјановић Милена)

Физика

Физика - изборни

1-3 (2)

4-7 (2)

4

сре

4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

 

Лукић Лазаревић Маја 70%+20%

(две смене)

Eк. географија

 

Географија

1-4,5,6,7 (2)

2-1,2 (2)

1-1,2 (2)

2-3 (2)

18

(+20%)

Кузманов

Јована 65%+5%

+10%

 

(две смене)

Соц. са правима грађана

Социологија

 

ГВ

3-4,5,6,7 (2)

3-1,2 (2)

4-3 (2)

1-4 (1)

3-(1,2,5,6) (1)

14

+

2

пон+уто+сре+пет

 

(+15%)

Јелисавац

Милица

(две смене)

Право

3-4,5,6,7 (2)

4-1,2,4,5,6,7 (2)

20

4-3

ПРАВО

(Љубић Мирјана)

(две смене) 60%

Право

 

 

ГВ

1-3 (2)

2-3 (2)

3-1,2,3 (2)

1-1,(2,3,7) (1)

10+

2

1-3

* ГВ

(Димитријевић Данијела) (+10%)

(Педагог 33,34%)

ГВ

2-(1,3,4,5,6,7) (1)

4-(1,3,5) (1)

2

 

ИСТОРИЈА

(Којић Кристина) 50 %

Историја

1-3,4,5,6,7 (2)

10

пон+уто+

пет

 

Синђић

Зоран

(две смене)

Историја

 

Ист.(одаб. теме)-изборни

1-1,2 (2)

2-1,2,4,5,6,7 (2)

4-4,5 (2)

20

2-6

ВЕРОУЧИТЕЉ

(Топаловић Борко)

(две смене)

ВН

1-1,3,4,6,7 (1)

2-2,3,4,6,7 (1)

3-2,5,6,7 (1)

4-2,3,4,5,6,7 (1)

20

 

ВЕРОУЧИТЕЉ

(Цуњак Сава)

40 %

(две смене)

ВН

1-2,5 (1)

2-1,5 (1)

3-1,3,4 (1)

4-1 (1)

8

пон+уто

 

КОМ. У ПРОДАЈИ

(Јевтовић Јелена)

20%

Комуникација у продаји

2-3 (2А+2Б)

4

уто+пет

Ајбек Маја 25%

Ликовна култура

2-3,4,5,6,7 (1)

5

сре+чет

5. Стручно веће физичког васпитања

 

Симикић

Јелица

Физичко васпитање

2-1,2,3 (2)

4-1,2,3,4,5,6,7 (2)

20

4-1

Митревски

Ивана (две смене)

Физичко васпитање

2-4,5,6,7 (2)

3-2,3,4,5,6,7 (2)

20

3-6

Мраовић

Владимир 60%

Физичко васпитање

1-2,3,4,5,6,7 (2)

12

уто+сре+пет

ФИЗИЧКО

(Пејчић Бојан) 20%

Физичко васпитање

1-1 (2)

3-1 (2)

4

пон+чет

6. Стручно веће информатике И СТАТИСТИКЕ

 

Перишић

Бисерка

Рачунарство и инф.

 

Пословна информ.

1-3 (2A+2Б),

1-4,5,6,7 (2Б)

3-4,5,6,7 (2Б)

20

 

Танасковић Божидар

80%+20%

Рачунарство и инф.

Пословна информ.

1-1,2 (2А+2Б)

3-2 (2A+2Б)

3-4,5,6,7 (2А)

20

1-1

Петровић

Ана

(Ђуровић Немања)

100%+10%

 

(две смене)

Пословна информ.

 

 

 

Канцелар. Пословање

Ел. пословање - изборни

2-4,5 (2Б)

2-6 (2А+2Б)

3-1 (2А+2Б)

4-1,2 (2Б)

2-3 (2А+2Б)

4-6 (2)

22

+10%

Гавриловић Б. Александра

 

(две смене)

Рачунарство и инф.

Пословна информ.

1-4,5,6,7 (2А)

2-4,5 (2А)

2-7 (2А+2Б)

4-1,2 (2А)

20

2-7

Ђукић

Далиборка

Статистика

4-4,5,6,7 (2А+2Б)

4-1,2 (2)

20

 

СТАТИСТИКА

(Симић Картарина)

Статистика

 

3-1,2 (2)

3-4,5,6,7 (2А+2Б)

20

 

7. Стручно веће економске групе предмета

 

мр Драгица Живковић

Банкарство

Банкарско пословање

Предузетништво

4-4,5,6,7 (2)

4-1,2 (2)

4-6 (2А+2Б)

4-5,7 (2А)

20

4-6

 

Анђелковић

Оливера

Принципи економије

Основи финансија

Пословне финансије

Банкарска обука

1- 4,5 (3)

1-1,2 (2)

3-1,2 (2)

3-3 (6A)

20

1-5

 

Нешић-Jанаћковић Нина

Банкарство

Банкарско пословање

Обука у ос. друштву

Пословне финансије

3-4,5,6,7 (2)

3-1,2 (2)

3-3 (6Б)

3-3 (2)

20

 

 

Марковић

Тамара

(две смене)

Јавне финансије

Осигурање

 

ПКК

2-4,5,6,7 (2)

4-3 (2)

1-3 (2)

1-4,5,6,7 (2А)

20

 

 

Ратков

Весна

Пословна економија

Пословна економија

Банкарска обука

3-4,5,6,7 (2)

1-1,2,4 (2)

3-3 (6Б)

20

3-4

 

Поповић

Небојша

Финансијско пословање

Јавне финансије

Предузетништво

ПКК

2-1,2 (1Т+1А+1Б)

4-1,2 (2)

4-3 (2А)

2-4,5,6,7 (2А)

20

 

 

Цветковић Павловић Данијела

Пословна економија

Банкарско пословање

Канцелариј. пословање

ПК

ПКК

1-5,6,7 (2)

1-3 (2)

1-3 (2А+2Б)

1-1,2 (2Б)

1-4,5 (2Б)

20

1-6

 

Марковић

Милка

Осигурање

Обука у осиг.друштву

СПК

4-1,2 (2)

4-3 (6Б)

2-1,2 (1Т+2А+2Б)

20

4-2

 

Петровић

Весна

Пословна економија

Принципи економије

Маркетинг

Маркетинг - изборни

2-4,5,6,7 (2)

2-3 (2)

4-4,5,6,7 (2)

4-3 (2)

20

2-5

 

ЕКОНОМИСТА

(Прошић Душанка)

Банкарска обука

Пословне финансије

Предузетништво

 

4-3 (6Б)

4-1,2 (2)

4-4 (2А+2Б)

4-3,5,7 (2Б)

20

 

 

ЕКОНОМИСТА

(Радивојевић Ана)

100% + (5%)

Принципи економије

Банкарско пословање

Национ. екон. - изборни

1-1,2,3,6,7 (3)

3-3 (2)

3-3 (2)

3-4 (2Ц) (група)

21

1-7

 

(+5%)

 

 

ЕКОНОМИСТА

(Вулин Сања)

Обука у осиг.друштву

Банкарско пословање

Осигурање

ПКК

4-3 (6А)

2-3 (3)

2-3 (3)

2-4,5,6,7 (2Б)

20

2-3

 

ЕКОНОМИСТА

(Ђокић Миланка)

Јавне финансије

Обука у осиг. друштву

Осигурање

ПК

ПКК

3-1,2 (2)

3-3 (6А)

3-3 (2)

1-1,2 (2А)

1-6,7 (2Б)

20

3-2

 

ЕКОНОМИСТА

(Јовановић Тања)

Пословна економија

Основи финансија

Девизно и цар.пословање

4-4,5,6,7 (2)

2-1,2 (3)

4-1,2 (3)

20

 

 

ЕКОНОМИСТА

(Младеновић Милица) 90%

Принципи економије

Банкарско пословање

Пословна економија

2-4,5,6,7 (3)

4-3 (2)

2-1,2 (2)

18

 

 

8. Стручно веће рачуноводства И ЕКОНОМСКОГ ПОСЛОВАЊА

 

* Дворнић Андрејана

Рачуноводство

 

 

* Банкарска обука

2-4 (2Т+2А+2Б)

4-6 (4А)

4-7 (4А)

4-3 (6А)

20

2-4

мр Живковић Маријана

Рачуноводство

Економско пословање

4-4 (4А+4Б)

4-4,5,6 (2А+2Б)

20

4-4

Радосављевић

Драгица

Рачуноводство

1-4,5,6,7 (2Т+2А)

3-4 (2Т+2А)

20

 

Прашчевић

Данијела

Рачуноводство

2-1,2 (1Т+1А+1Б)

2-5,7 (2Т+2А+2Б)

2-6 (2Б)

20

 

2-1

мр Ћорић

Биљана

Рачуноводство

Економско пословање

3-6,7 (2Т+2А+2Б)

3-6,7 (2А+2Б)

20

3-7

Вучуровић

Слађана

Рачуноводство

 

Економско пословање

1-4,5,6,7 ()

3-5 (2Т+2А)

3-4,5 (2А+2Б)

20

 

Бојовић

Оливера

 

(две смене)

Рачуноводство

 

Економско пословање

3-1,2 (1Т+2А+2Б)

3-4,5 (2Б)

2-4 (2А+2Б)

2-7 (2А)

20

 

 

Максимовић Даворка

Рачуноводство

 

Економско пословање

4-5 (4А+4Б)

4-6 (4Б)

2-5,6 (2А+2Б)

20

 

РАЧУНОВОДСТВО (Јевтић Милица)

(две смене)

Рачуноводство

1-1,2 (2Т+2А+2Б)

1-3 (1Т+2А+2Б)

2-3 (1Т+2А)

20

1-2

* РАЧУНОВОДСТВО (Жорић Милош)

Рачуноводство

 

 

Економско пословање

 

* Основи економије

2-3 (2Б)

2-6 (2Т+2А)

4-7 (4Б)

2-7 (2Б)

4-7 (2А+2Б)

2-1,2 (2)

20

 

 

 

Број обрачунских радника:

наставног особља=5.572,22%

 

 

* - ознака за наставнике  који раде у два већа