Цетињска 5-7, Београд
Прва економска школа
Кнежевић Сандра Помоћник директора и педагог
Јовановић Весна
Педагог
Вујичић Марија Педагог
Остојић Тања
Наставник  и библиотекар
 Потребић Милан Наставник  и библиотекар
Цуњак Сава Наставник  и библиотекар