Цетињска 5-7, Београд
Прва економска школа
Кнежевић Сандра Помоћник директора и педагог
Јовановић Весна
Педагог и библитекар
Димитријевић Данијела  Педагог и наставник
Радовановић Марина
Наставник  и библиотекар
 Потребић Милан  Наставник  и библиотекар