Цетињска 5-7, Београд
Прва економска школа
 СЕКРЕТАРИЈАТ ШКОЛЕ
 Брајковић Милена  Секретар школе
 РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛЕ
 Миловић Горан  Руководилац финансијских и рачуноводствених послова 
 Ловрић Мира  Финансијско-рачуноводствени референт
ПОМОЋНО ОСОБЉЕ
 Златановић Горан  Домар
НН  Техничар одржавања информационих система и технологија
Стојиљковић Слађана Чистачица
Дехељан Љубица
 Чистачица
Крстић Слађана  Чистачица
Љубић Весна  Чистачица
Пејиновић Слађана Чистачица
Ћук Љиљана
 Чистачица
Станковић Слађана  Чистачица
Николић Драгана  Чистачица
Ракулић Мидавера
 Чистачица
Царан Радмила  Чистачица
Брковић Марина  Чистачица