Цетињска 5-7, Београд
Прва економска школа
 СЕКРЕТАРИЈАТ ШКОЛЕ
 Брајковић Милена  Секретар школе
 РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛЕ
 Миловић Горан  Руководилац финансијских и рачуноводствених послова 
 Ћук Љиља  Финансијско-рачуноводствени референт
ПОМОЋНО ОСОБЉЕ
 Златановић Горан  Домар
Милетић Душан  Техничар одржавања информационих система и технологија
Стојиљковић Слађана Чистачица
Дехељан Љубица
 Чистачица
Крстић Слађана  Чистачица
Љубић Весна  Чистачица
Пејиновић Слађана Чистачица
Брковић Марина
 Чистачица
Станковић Слађана  Чистачица
Николић Драгана  Чистачица
Ракулић Мидавера
 Чистачица
Царан Радмила  Чистачица
НН  Чистачица