Цетињска 5-7, Београд
Прва економска школа

Налазимо се на углу улица Булевар деспота Стефана (бивша 29. новембра) и Цетињске, у лепој старинској згради коју су нам оставила браћа Радојковић.

Адреса: Прва економска школа, Цетињска 5-7, 11103 Београд 

ДИРЕКТОР:   мр Милибор Саковић   
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8532 
МАТИЧНИ БРОЈ:     07003005
ПИБ:     100279145
ЈБКЈС: 01791

Број рачуна за осигурање и обезбеђење: 840-31568845-28 модел: 97 позив на број: 2301791160174237800
Број рачуна за донације родитеља: 840-31568845-28 модел: 97 позив на број: 2301791160174237800
Број рачуна за екскурзију ученика: 840-31568845-28 модел: 97 позив на број: 2301791160174237800 

 

Бројеви телефона:
ЦЕНТРАЛА-Обезбеђење: 011-3349-322
Директор: 011-3373-488
Секретаријат: 011-3373-490 
Факс: 011-3373-492
Зборница: 011-3373-491
Рачуноводство: 011-3349-324
Стручна служба: 011-3349-323Адресе електронске поште:
Директор:  direktor@prvaekonomska.edu.rs
Помоћник директора:  pomocnikdirektora@prvaekonomska.edu.rs
Секретаријат:  sekretarijat@prvaekonomska.edu.rs
Рачуноводство:  racunovodstvo@prvaekonomska.edu.rs
Библиотека;  biblioteka@prvaekonomska.edu.rs
Педагог:  pedagog@prvaekonomska.edu.rs