Цетињска 5-7, Београд
Прва економска школа
Налазимо се на углу улица Булевар деспота Стефана (бивша 29. новембра) и Цетињске, у лепој старинској згради коју су нам оставила браћа Радојковић.

Адреса: Прва економска школа, Цетињска 5-7, 11000 Београд 

ДИРЕКТОР:   Милибор Саковић   
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:     8532 
МАТИЧНИ БРОЈ:     07003005
ПИБ:     100279145

Број рачуна за уплате родитеља: 840-1638666-90
Број буџетског рачуна:   840-1638660-11

Бројеви телефона:
ЦЕНТРАЛА-Обезбеђење: 011-3349-322
Директор: 011-3373-488
Секретаријат: 011-3373-490 
Факс: 011-3373-492
Зборница: 011-3373-491
Рачуноводство: 011-3349-324
Педагог и психолог: 011-3349-323Адресе електронске поште:
Директор: direktor@prvaekonomska.edu.rs
Помоћник директора: pomocnikdirektora@prvaekonomska.edu.rs
Секретаријат: sekretarijat@prvaekonomska.edu.rs
Рачуноводство: racunovodstvo@prvaekonomska.edu.rs
Библиотека; biblioteka@prvaekonomska.edu.rs
Психолог: psiholog@prvaekonomska.edu.rs
Педагог: pedagog@prvaekonomska.edu.rs