Цетињска 5-7, Београд
Прва економска школа

28.06.2024.

Упис ученика у први разред у школску 2024/25. годину

Упис ученика у први разред у школску 2024/25. годину

Упис ученика у први разред у школску  2024/25. годину, обавиће се у уторак среду, 02. и 03. јула 2024. године, у периоду од 8:00 до 15:00.

Упис ученика може да се обави на један од следећа два начина:
1. коришћењем портала https://www.mojasrednjaskola.gov.rs/

2. непосредно, доласком у школу,

 

Потребна документа за упис ученика су:
- пријава за упис 
- извод из матичне књиге рођених (школа податке преузима из службене евиденције)
- сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању
- уверење о положеном завршном испиту основног образовања и васпитања
- лекарско уверење о испуњености здравствних услова за одговарајући образовни профил